Sprankelende architectuur

Een van de inspirerende aspecten van ons werk is de verbondenheid met de architectuur.

Bureau 1232 werkt samen met aansprekende architecten. Begrip voor de rol van de architect leidt tot directe communicatie in het ontwerpteam en daardoor tot betere resultaten.
Het prettige gevolg is dat een adequate inpassing van de gebouwgebonden installaties mogelijk wordt.
De intensieve samenwerking tussen architect en adviseur is verder van belang omdat een goed gebouw vanzelf leidt tot een prettig binnenklimaat. Bouwfysische advisering is daarom een wezenlijk onderdeel van de totstandkoming van het ontwerp.