Renovatie en herbestemming
Bureau 1232 richt zich niet alleen op nieuwbouw.

Voor verschillende wooncorporaties wordt meegewerkt aan planvorming voor renovatie in de sociale woningbouw. Naast de installatietechnische vernieuwing is de thermische en akoestische verbetering van woningen een belangrijk aandachtspunt. Bij deze projecten vormt de combinatie van beperkte budgetten en bouwkundige onmogelijkheden vaak de aanleiding tot creatieve oplossingen.
Herbestemming van oude  gebouwen is met name vanuit bouwfysisch oogpunt een complex proces. De allure van het bestaande gebouw moet behouden en zichtbaar blijven terwijl het binnenklimaat en het energiegebruik aan moderne maatstaven moet voldoen. Een volledig inzicht in koudebrugproblematiek en thermische isolatie  is dan noodzakelijk.
Bij het realiseren van appartementen in oude gebouwen is bovendien gedegen akoestische kennis vereist. Ten aanzien van de geluidwering wordt immers  het nieuwbouwniveau  verwacht.
We zien deze projecten als een uitdaging  omdat we worden aangesproken op onze hoogwaardige kennis en omdat we meewerken aan de instandhouding van prachtige gebouwen.