Onderzoek en metingen 
In woningen en utiliteitsgebouwen wordt onderzoek verricht naar aanleiding van bewoners- en gebruikersklachten.

Het onderzoeksveld is divers; vochtschade, ventilatie en verwarmingsproblematiek, geluidoverlast en gebreken aan de gebruiksinstallatie. De resultaten van dit onderzoek vertalen wij in praktische maatregelen ter verbetering van de situatie.
Hieraan gelieerd zijn de controlewerkzaamheden bij de oplevering van een gebouw.
Metingen aan de gerealiseerde ventilatiecapaciteiten, endoscopisch onderzoek, luchtdichtheidsmetingen, lichtmetingen en geluidmetingen behoren tot de mogelijkheden.