Grootschalige woningbouw
Bureau 1232 is, in opdracht van projectontwikkelaars, bij grootschalige woningbouwprojecten betrokken waarbij naast woningen, verhuurbare commerciĆ«le ruimten en inpandige parkeergarages worden  gecreĆ«erd.

Ook zijn we betrokken bij combinaties van woningen, scholen en sportaccommodaties. Het ontwerp van de infrastructuur en de positie van de leidingschachten is in dit soort projecten een van de belangrijkste aandachtspunten.
Naast de multifunctionele gebouwen adviseren wij bij woningbouwprojecten waarbij een aantal verschillende woningtypes in meerdere varianten wordt ontworpen.
Opdrachtgevers hebben de voorkeur om zowel bouwkundig als technisch een eensluidende oplossing voor alle varianten te hebben. Omdat de verschillende varianten  aan de bouwbesluiteisen moeten voldoen ligt bij dit soort werken de nadruk  op de bouwaanvraagberekeningen en het bijbehorende bouwfysische en technische ontwerp.