Energiezuinige en duurzame ontwerpen
Zeer energiezuinige gebouwen met een extreem lage EPC-waarde worden op dit moment bijna alleen gebouwd op wens van de opdrachtgever. Binnen afzienbare tijd zal dit voor nieuwbouw de norm worden.


Bureau 1232 is nadrukkelijk actief op het gebied van energiezuinige en duurzame ontwerpen. De aandacht is hierbij in eerste instantie gericht op het bouwkundige en bouwfysische ontwerp.
Veel ervaring is opgedaan in de ontwikkeling van passiefhuisconcepten en energieneutrale woningen.
Het installatietechnisch ontwerp wordt afgestemd op het beoogde gebruik. 
Energiebesparing vindt bij voorkeur plaats op de gebieden waar een hoog verbruik wordt verwacht.