Bouwfysische advisering 
Een goed binnenklimaat begint bij een kwalitatief hoogstaand bouwkundig ontwerp.

De bouwfysische advisering betreft alle hiermee samenhangende aspecten zoals energiezuinigheid, thermische en hygrische detaillering, ventilatie en luchtdoorlatendheid, daglichttoetreding, temperatuurcomfort, akoestiek en geluidwering.
Niet alleen nieuwbouw maar ook  renovatie valt binnen het aandachtsgebied van deze advisering.